ทรัพย์สินที่ลงทุน
  ศูนย์การจัดแสดงอิมแพ็ค อารีน่า อาคารสูง 5 ชั้น ออกแบบและก่อสร้างเป็นลักษณะอัฒจันทร์การแสดงแบบมีที่นั่ง 5 ระดับ สามารถรองรับที่นั่งชมจำนวน 11,440 ที่นั่ง และมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 16,294 ตารางเมตร
(read more)
  อาคารอิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ (ฮอลล์ 1-3) อาคารที่ประกอบด้วยฮอลล์ 1-3 ที่สามารถเชื่อมต่อกันโดยไร้เสาทั้ง 3 ฮอลล์ มีพื้นที่ใช้สอย 60,000 ตารางเมตร ซึ่งปัจจุบันเป็นฮอลล์ไร้เสาที่มีพื้นที่รวมใหญ่ที่สุดในโลก นอกจากนี้มีห้องบอลรูม 1 ห้อง และห้องประชุมจำนวน 16 ห้อง ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิทั้งอาคารรวม 69,898 ตารางเมตร
(read more)
  ศูนย์การประชุมอิมแพ็คฟอรั่ม (ฮอลล์ 4)อาคารที่ประกอบด้วยศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถ สามารถจัดงานได้หลากหลาย มีพื้นที่แสดงงาน ห้องประชุมสัมมนา ห้องประชุมขนาดใหญ่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ห้องรับรอง VIP ห้องปฐมพยาบาล Business Center เป็นต้น ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 25,943 ตารางเมตร และอาคารจอดรถสูง 10 ชั้น มีพื้นที่จอดรถประมาณ 2,343 คัน
(read more)
  ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี (ฮอลล์ 5-12) อาคารศูนย์แสดงสินค้าประกอบด้วยอาคารแสดงสินค้า 8 อาคารและ ห้องประชุมจำนวน 13 ห้อง และมีพื้นที่ใช้สอยสุทธิ 55,027 ตารางเมตร
(read more)



Bangkok LandIMPACT