ศูนย์แสดงสินค้า

ศูนย์แสดงสินค้า ประกอบด้วย 8 อาคาร ที่สามารถเลือกใช้ ได้ตามความเหมาะสมด้วยพื้นที่ 47,000 ตารางเมตร และสามารถใช้ประโยชน์ ได้ถึง 6 ห้องประชุม พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกอันล้ำสมัย เพื่อการจัดนิทรรศการ และการประชุมในระดับสากล โดยศูนย์แสดงสินค้านี้มีความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อให้เหมาะสมในทุกขนาดของการจัดงาน เชิญพบกับความโดดเด่นของศูนย์การจัดงานดังนี้

อาคาร 1-4

ในแต่ละอาคารมีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร และสามารถปรับเป็นอาคารจัดงานใหญ่ที่กว้างขวางปราศจากเสา และสิ่งกีดขวาง เพื่อเพิ่มพื้นที่การจัดงานรวมถึง 20,000 ตารางเมตร พร้อมความสะดวกกับ 4 ช่องทางเข้าส่วนจัดงานซึ่งมีความกว้างถึง 8 เมตร และความแข็งแรงของพื้นที่สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 2 ตัน ต่อ ตารางเมตร เพดานสูง 21 เมตร พร้อมรับน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ใช้แขวนได้ถึง 2.5 ตัน ต่อจุด อีกทั้งระบบสื่อสารสายตรงที่สามารถเชื่อมต่อได้ในทุก ๆ 9 เมตรของพื้นที่ ระบบน้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องปรับอากาศ โดยห้องจัดงานนี้ยังพร้อมอำนวยความสะดวกด้วยจุดลงทะเบียนถาวรที่จัดวาง อย่างลงตัว และสำนักงานควบคุมระบบ เพื่อความเรียบร้อยในการจัดงาน

อาคาร 5-8

อาคารนี้มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 27,000 ตารางเมตร ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนเป็นอาคารจัดงานย่อยได้ในพื้นที่ 13,500 ตารางเมตร (สำหรับอาคาร 5/6 หรือ 7/8) พร้องสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เช่นเดียวกับอาคาร 1-4 และความนำสมัยเพื่อความสมบรูณ์แบบในการจัดงาน อาทิ ความสะดวกในการขนส่ง และการนำอุปกรณ์เข้ามายังพื้นที่จัดงาน สิ่งอำนวยความสะดวกที่สามารถจัดเตรียมขึ้นเป็นพิเศษตามความเหมาะสมในแต่ละการจัดงาน ฉากกั้นใสในพื้นที่ควบคุมระบบ ซึ่งทำให้สามารถเห็นบริเวณบริเวณจัดงาน อีกทั้งจุดลงทะเบียนที่จัดวางไว้อย่างถาวรเพื่อให้การต้อนรับ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ อีกมากมาย

ห้องฟีนิกซ์

ตั้งอยู่ในพื้นที่จัดงานถัดจากอาคาร 5-8 ด้วยการออกแบบตกแต่งในลักษณะศิลปะไทยร่วมสมัย กับพื้นที่ใช้สอยกว้างกว่า 1,100 ตารางเมตร อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนเป็นห้องประชุมย่อยได้ถึง 6 ห้องประชุมโดยใช้ฉากในการกั้นแต่ละห้อง ห้องบอลรูมนี้สามารถจุผู้ร่วมงานได้ถึง 300 – 1,000 ที่นั่ง ในลักษณะการจัดการประชุม และ 300-900 ที่นั่ง ในลักษณะการจัดเลี้ยง

ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.impact.co.th
Bangkok LandIMPACT