การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน(ขอวงเงินค้ำประกัน)
Bangkok LandIMPACT