จดหมายชี้แจงข่าวที่ปรากฎในสื่อ (หนังสือพิมพ์ข่าวหุ้น ฉบับวันที่ 30 ธันวาคม 2557-4 มกราคม 2558
Bangkok LandIMPACT