โครงสร้างกองทรัสต์

reit-structure-big

เพราะเหตุใด IMPACT Growth REIT จึงเป็นการลงทุนที่น่าสนใจ…

  • โอกาสที่จะได้เป็น “เจ้าของ” ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
  • โอกาสในการได้รับ “มูลค่าส่วนเพิ่ม” จากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ที่ลงทุน
  • โอกาส “ได้รับ” เงินจ่ายประโยชน์ตอบแทนที่มั่นคง
  • โอกาสในการใช้ “ประโยชน์จากการกู้ยืมเงิน” ที่มากขึ้นเมื่อเทียบกับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์
  • โอกาส “กระจายความเสี่ยง” ด้วยการลงทุนในกองทรัสต์ ที่ให้ผลตอบแทนมั่นคง ผันผวนต่ำ
  • โอกาสในการ “ลงทุนเพิ่มเติม” ในสินทรัพย์ของ อิมแพ็คจากสิทธิในการปฏิเสธก่อนBangkok LandIMPACT