จุดเด่นของทรัพย์สิน
     
img-1   เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด
    อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่จัดแสดงถึง 122,165 ตร.ม. สามารถรองรับผู้เข้าชมงานได้จำนวนมาก ในปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 อิมแพ็คมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย
     
img-2   ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเข้าถึง
    ตั้งอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน สามารถเข้าถึงได้จากถนนหลัก 5 สายของกรุงเทพฯและนนทบุรี ทำให้สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งรถสาธารณะและรถส่วนบุคคล พร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในอนาคต
     
img-3   มีฐานลูกค้าหลากหลาย และมีอัตราใช้พื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
    ฐานลูกค้าของอิมแพ็คประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ รัฐบาล เอกชน และต่างประเทศ ถือเป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง ตลอดจนมีอัตราใช้พื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
     
img-4   อิมแพ็คมีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์
    อิมแพ็ค มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีมากว่า 15 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมืออาชีพ
     
img-5   แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE และเศรษฐกิจ
    ในอนาคต อุตสาหกรรม Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ทำให้มีโอกาสรับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ
     
img-6   โอกาสการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม
    กองทรัสต์ได้รับสิทธิปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากอิมแพ็คในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทนิทรรศการและศูนย์การประชุมใดๆของอิมแพ็คที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต
     

 

Portfolio-Highlight
Bangkok LandIMPACT