จุดเด่นของสินทรัพย์

img-1เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุด

อิมแพ็ค เมืองทองธานี เป็นศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพื้นที่จัดแสดงถึง 122,165 ตร.ม. สามารถรองรับผู้เข้าชมงานได้จำนวนมาก ในปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2557 อิมแพ็คมีส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย

img-2ทำเลที่ตั้งสะดวกต่อการเข้าถึง

ตั้งอยู่ใกล้จุดขึ้นลงทางด่วน สามารถเข้าถึงได้จากถนนหลัก 5 สายของกรุงเทพฯและนนทบุรี ทำให้สามารถเดินทางเข้าถึงได้ทั้งรถสาธารณะและรถส่วนบุคคล พร้อมโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูในอนาคต

img-3มีฐานลูกค้าหลากหลาย และมีอัตราใช้พื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

ฐานลูกค้าของอิมแพ็คประกอบด้วย 3 กลุ่มคือ รัฐบาล เอกชน และต่างประเทศ ถือเป็นการลดการพึ่งพิงรายได้จากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสสร้างรายได้ที่มีความมั่นคง ตลอดจนมีอัตราใช้พื้นที่ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง

img-4อิมแพ็คมีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์

อิมแพ็ค มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานีมากว่า 15 ปี ทำให้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารอสังหาริมทรัพย์ของกองทรัสต์ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างมืออาชีพ

img-5แนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรม MICE และเศรษฐกิจ

ในอนาคต อุตสาหกรรม Meeting Incentive Convention and Exhibition (MICE) มีแนวโน้มเติบโตขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน (AEC) ทำให้มีโอกาสรับประโยชน์จากการเพิ่มขึ้นของผู้ใช้บริการ

img-6โอกาสการเติบโตในอนาคตจากการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์เพิ่มเติม

กองทรัสต์ได้รับสิทธิปฏิเสธก่อน (Right of First Refusal) จากอิมแพ็คในการลงทุนในทรัพย์สินประเภทนิทรรศการและศูนย์การประชุมใดๆของอิมแพ็คที่มีอยู่ในปัจจุบันและที่จะมีในอนาคต

Portfolio-Highlight
copyright 2021 by IMPACT Exhibition Management Co.,Ltd.

Bangkok LandIMPACT