บทสัมภาษณ์เกี่ยวกับกองทุน “อิมแพ็ค โกรท รีท” ในรายการ”ชั่วโมงธุรกิจ”-NationTV. เข้าถึงได้จาก http://youtu.be/TRLN19YLHN8

Bangkok LandIMPACT