ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 : Lok Wan Nee
Bangkok LandIMPACT