ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 : Khao Hoon
Bangkok LandIMPACT