ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 : Thai Rath
Bangkok LandIMPACT