ประชุมผู้ถือหน่วยทรัสต์สามัญประจำปี 2561 : Mitihoon
Bangkok LandIMPACT