เล็งนำร่องรถไฟฟ้า 5 จังหวัด. Thansetthakit 08 06 15
Bangkok LandIMPACT