นางวาริน ราชกิจ
คุณวุฒิทางการศึกษาและการอบรม


2531
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

ประสบการณ์ทำงาน


2543-2557
ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายการเงิน
บริษัท อิมแพ็ค แอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

 

Bangkok LandIMPACT