ผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด

ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด โดยได้รับเงินสนับสนุนจากบริษัท บางกอกแลนด์ จำกัด (มหาชน) เราบริหารพื้นที่ได้อย่างสมบรูณ์แบบ และครบถ้วนทั้งประโยชน์ใช้สอยสำหรับการจัดงาน พร้อมทั้งสิ่งอำนวยความสะดวกอเนกประสงค์


อนันต์ กาญจนพาสน์
ประธานกรรมการ
ซุยพาง กาญจนพาสน์
กรรมการผู้จัดการ
ซุยฮัง กาญจนพาสน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
กุลวดี จินตวร
ผู้อำนวยการบริหาร
ลอย จุน ฮาว
ผู้จัดการทั่วไป
ทวีศักดิ์ ธีระเกียรติกำจร
ที่ปรึกษาประธานกรรมการ©2019 RMI Company Limited, All Rights Reserved.

Bangkok LandIMPACT