หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปี 2559 ของผู้ถือหน่วยทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ อิมแพ็คโกรท
Bangkok LandIMPACT