อิมแพ็ค โกรท รีท โตสวนทางตลาดฟันอัตราปล่อยเช่าโตกว่า 7% หนุนรายได้รอบปีสูงกว่าเป้า กาไร1 ,192ล้านบาท จ่ายปันผลทั้งปี 0.765 บาท
Bangkok LandIMPACT