สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 2 (F45)
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2564 (สอบทานแล้ว)
รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยลงทุน ณ 30 มิถุนายน 2563
Invitation to Unitholders to propose agenda, question in advance of the AGM 2020
Notification of interim distribution payment of IMPACT Growth Real Estate Investment Trust (Edit)
NAV Announcement as of 31 December, 2019

ประกาศกฎระเบียบและข้อปฏิบัติเพิ่มเติมสำหรับผู้รับบริการ
Investor Newsletter
กราฟภาพรวมตลาด
ราคาหลักทรัพย์©2019 RMI Company Limited, All Rights Reserved.

Bangkok LandIMPACT